site stats

Contoh Laporan Program Pembangunan Guru Baharu

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Doc Laporan Program Pembangunan Guru Baharu Ppgb Bulan Kedua Minggu 1 Su Ling Academia Edu

Doc Laporan Program Pembangunan Guru Baharu Ppgb Bulan Kedua Minggu 1 Su Ling Academia Edu

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Contoh Folio Program Pembangunan Guru Baharu

Contoh Folio Program Pembangunan Guru Baharu

Contoh Folio Program Pembangunan Guru Baharu

MINGGU 4 Bil Perkara Keterangan 19 Ogos 2013 1 Tarikh.

Contoh laporan program pembangunan guru baharu. Pelaksanaan Program Pembangunan Guru Baharu PPGB pada asasnya adalah berpandukan Modul Program Pembangunan Guru Baharu yang telah dibangunkan dalam Makmal NKRA Kualiti Guru pada tahun 2010 dan Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia KPM Bilangan 21 Tahun 2012. PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU PPGB INSTRUMEN PEMANTAUAN BORANG M1 Diisi Oleh Guru Mentor. PENGENALAN 11 Pendahuluan 1 12 Definisi Program Pembangunan Guru Baharu 2 13 Rasional 2 14 Objektif Program Pembangunan Guru Baharu 5 15 Hasil Pembelajaran 5 16 Fasa Program Pembangunan Guru Baharu 6 17 Mekanisme Pengurusan Program Pembangunan Guru Baharu 11.

013 2002315 e mail. Pemantauan bagi program PPGB ini adalah sebanyak 2 kali setahun. KANDUNGAN ii SENARAI JADUAL DAN RAJAH iv.

Memberi maklumat ringkas kepada guru baharu. 230 330 petang 2 Masa. Menyediakan laporan prestasi murid 1 2 3.

1 is Rendah 3 is Tinggi. Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu. Mohd faisal bin tumian.

Muhammad azmi bin abdullah mohd faisal bin tumian folio laporan ppgb 2015. Bidang Sesi perkenalan dengan komuniti sekolah Visi dan Misi sekolah Mengenali persekitaran sekolah 4. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Guru Baharu Program Pembangunan Guru Baharu PPGB bermula pada tahun 2011 di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan sehingga kini lebih daripada 19000 Guru Baharu di seluruh negara telah mengikuti program ini.

Program Pembangunan Guru Baru PPGB merupakan salah satu daripada lima belas 15 inisiatif yang telah dirancang dan dicadangkan dalam Makmal NKRA Kualiti Guru yang telah diadakan di BPG pada 8 Mac 2010 hingga 2 April 2010. LAPORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU PPGB BULAN KEDUA. Guru baharu perlulah menyiapkan Folio PPGB.

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Laporan Program Pembangunan Guru Baharu Ppgb Mohd Fadzil

Laporan Program Pembangunan Guru Baharu Ppgb Mohd Fadzil

Laporan Pementoran Program Pembangunan Guru Baharu M1

Laporan Pementoran Program Pembangunan Guru Baharu M1

Log Pementoran Docx Program Pembangunan Guru Baharu Log Pementoran Bulan Tahun Februari 2015 Bil Pertemuan 6 Aktivti 1 Melawat Ke Persekitaran Sekolah Course Hero

Log Pementoran Docx Program Pembangunan Guru Baharu Log Pementoran Bulan Tahun Februari 2015 Bil Pertemuan 6 Aktivti 1 Melawat Ke Persekitaran Sekolah Course Hero

Isi Kandungan Folio Program Pembangunan Guru Baharu

Isi Kandungan Folio Program Pembangunan Guru Baharu

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Pementoran Contoh Laporan Program Mentor Mentee

Pementoran Contoh Laporan Program Mentor Mentee

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Modul Program Pembangunan Guru Baharu Ppgb

Modul Program Pembangunan Guru Baharu Ppgb

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Modul Program Pembangunan Guru Baharu Ppgb

Modul Program Pembangunan Guru Baharu Ppgb

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu

Source : google.com